DOKUMENTUMTÁR

Ezen az oldalon tölthetőek le a formanyomtatványok, melyeket ügyfélfogadási időben tudunk kezelni ügyfélszolgálatunkon:

Edényzetváltozás bejelentő adatlap

Használóváltozás bejelentő adatlap

Megszüntetés bejelentő adatlap

Névváltozás bejelentő adatlap

Postacímváltozás bejelentő adatlap

Szolgáltatás visszaállítása

Szüneteltetés bejelentő adatlap

Új fogyasztó bejelentő adatlap

 

 

FIGYELEM!

Megszüntetés  bejelentéséhez a következő dokumentumokat szükséges beszerezni  a Vertikál Nonprofit Zrt. részére:

  • lakatlanságot igazoló dokumentum (helyi illetékes önkormányzattól kérhető ki) vagy
  • ingatlan adásvételi szerződés vagy
  • 0-ás közüzemi számla

Ezek hiányában a megszüntetést a Vertikál Nonprofit Zrt. nem tudja végrehajtani.

A közszolgáltatást érintő bármely változás esetén az ingatlan használója 8 naptári napon belül e tényt a közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni, és az ehhez kapcsolódó kötelezettségének (pl. lakcímváltozás, tulajdonos változása, elhalálozás/örökösök, időszakos használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése) eleget tenni.

A szerződés módosítására a felek megállapodása alapján, illetve a vonatkozó jogi szabályozás változására tekintettel a közszolgáltató részéről egyoldalúan bármikor sor kerülhet. A szerződésnek az ingatlanhasználó részéről történő felmondására az ingatlan tulajdonosváltása esetén, gazdálkodási tevékenység megszüntetése esetén kerülhet sor az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozat aapján, a megjelölt jövőbeni időponttól, legfeljebb a bejelentés hónapjának első napjától.