NHKV Ügyfélszolgálat

NHKV

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@nkhv.hu , info@nhkv.hu

Telefon: 06 1 999 64 64

Posta cím: 1300 Budapest, pf. 333

Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

 

Az NHKV Zrt-hez beérkező leggyakoribb kérdések alapján összeállított válaszok (Kattintson a megtekintésért)

Adatmódosítási igény bejelentése:

Az NHKV Zrt., mint a 2016. április 1-jétől teljesített hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után kiszámlázandó díj jogosultja, a közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait. A fentiek alapján kérjük, hogy a számlázást érintő adatváltozással (pl. név-, cím-, módosítás, fizetési mód változtatás), hulladékszállítással és egyéb technikai jellegű kérdésekkel forduljon továbbra is közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához, ahol készséggel állnak szíves rendelkezésére.

 

Változás bejelentő lapok leadása:

Kommunál-JUNK Kft.– 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00-16:00

Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

 

Változás bejelentő adatlapok feldolgozása/számlainformációk kiadása:

Vertikál Nonprofit Zrt.– 8154 Polgárdi, Bocskai út 39

Telefon: 06-22/576-070 vagy 06-22/399-029

E-mail: penzugy@vertikalrt.hu

 

Számlázási ciklus:

A 2017. évtől a vonatkozó jogszabályok értelmében országosan egységes, negyedéves számlázási ciklust alkalmazunk. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§. (2) bek. értelmében „a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel”.

 

Pótcsekk igény:

Pótcsekk igényét kérjük az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. A megfelelő beazonosításhoz legyen kedves megadni nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája sorszámát, annak hiányában a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási címét, vagy vevő neve és felhasználási hely címe adatokat.

 

Számlamásolat igény:

Számlamásolat igényét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak pontos megjelölésével (vevő -fizető- azonosító és elszámolási időszak) kérjük az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

 

Számlakifogás:

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (ürítések száma, edényzet méret, rongálódása stb.) vonatkozik, kérjük forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához. Egyéb számlakifogással kapcsolatban kérjük írjon az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre.