zold_level
Általános tájékoztató a -2016. április 1. utáni- számlázásról, feladatmegosztásról, elérhetőségekről
 

Tájékoztatjuk a Dorogi Térség érintett településeit, hogy  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2016.04.01-vel hatályba lépett 2015. évi CCXXI. törvény 1. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése holding rendszerű működésre került átszervezésre. A közszolgáltatási folyamatba, az állami feladatkör ellátására a törvénymódosítás beemelte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t.

A feladatmegosztás következtében az NHKV Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjszámlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladat ellátására, ezért 2016. április 1-jét követően teljesített közszolgáltatási számlát az NHKV Zrt. állítja ki az Önök részére.

Társaságunk, a Kommunál-JUNK Kft. a továbbiakban is teljesíti a közszolgáltatási feladatot (hulladékbegyűjtése- és szállítása)a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel (konzorciumvezető) konzorciumban.

(A szolgáltatás nyújtása és az ügyfélszolgálati feladatok ellátása a jövőben is megilleti a Vertikál-JUNK Konzorciumot)

 logo

A Kommunál-JUNK Kft. nem kezel adatokat, így a befizetésekről, díjhátralékokról nem tudunk adatszolgáltatást nyújtani az ingatlanhasználók részére.

Szolgáltatásaink:

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés (új szerződés megkötése, név-, használó-, edény-, postacímváltozás, megszüntetés, szüneteltetés (min. 1 hónap) bejelentése)

– Kommunális (többlethulladékos) és szelektív gyűjtőzsák átvétele

– Szállítással kapcsolatos bejelentések, információk, tájékoztatás

– Lomtalanítás bejelentése

Kommunál-JUNK Kft.- Szállítás elérhetőségei

contact

Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

Ügyfélfogadás: minden héten, szerdán 08:00-12:00 és 13:00-16:00 között

E-mail:ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

Honlap: www.kommunaljunk.hu

Telefon: 06-33/431-299/166 mellék

vertikallogo_small


A Vertikál Nonprofit Zrt. a továbbiakban is ellátja a számlázás ügyfélszolgálati feladatait.

Elérhetőségei:

elerhetoseg_01Cím: 8154 Polgárdi, Bocskai út 39.

Ügyfélfogadás: Hétfő,Kedd: 07:00-16:00

                                Szerda: 07:00-19:00

Csütörtök: 07:00-16:00

Péntek: 07:00-13:00

 E-mail: penzugy@vertikalrt.hu

                                                                 Honlap: www.vertikalzrt.hu

                                                                 Telefon: 06-22/576-070, 06-22/366-029

NHKV

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

elerhetoseg_0

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. elérhetősége

Cím:

1011 Budapest, Iskola utca 13.

E-mail:

info@nhkv.hu

Honlap:

www.nhkv.hu

Telefon:

06-70/399-05-07

NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:

  • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,

  • meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,

  • ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,

  • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,

  • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,

  • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),

  • a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;

  • kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;

  • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,

  • kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket

Dorog, 2016. június 1.

logo

Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft.
– Kommunális hulladékbegyűjtése- és szállítása –

Comments are closed.

Post Navigation