Kommunális hulladékbegyűjtés és szállítás napja: Hétfő

2020. évi hulladéknaptárak letöltése ——> Letöltéshez kattintson ide

Rendeletek, jogszabályok —–> Megtekintéshez kattintson ide


Bejelentő adatlapok:

Új fogyasztó bejelentő adatlap

Használóváltozás bejelentő adatlap

Szüneteltetés bejelentő adatlap

Szolgáltatás visszaállítása

Postacímváltozás bejelentő adatlap

Névváltozás bejelentő adatlap

Megszüntetés bejelentő adatlap

Edényzetváltozás bejelentő adatlap


A közegészségügyi jogszabályok, valamint a higiénia miatt a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező.
A hulladék összegyűjtése társasházi részeken heti kétszeri alkalommal (bontott elszállítás), egyéb belterületi lakóterületeken heti egyszeri ürítéssel történik, reggel 6 órától este 22 óráig, hétfőtől- péntekig, ünnepnapokon is.
A hulladékmennyiség minimális mértéke ingatlanonként 60 liter/hét. (további szabályozás a szolgáltatási szerződésben)
Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező kommunális hulladékot a közszolgáltató/szállítás szállítóeszközéhez rendszeresített, hitelesített szabvány gyűjtőedényt vagy a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladékos zsákot köteles igénybe venni. (A többlethulladékos zsákok a Kommunál-JUNK Kft. dorogi irodájában igényelhető ügyfélfogadási időben)

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány: MSZ EN 840-1:2013 (60 l-80 l-120 l kétkerekű gyűjtőedények)
„Amennyiben az ingatlanhasználó nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak megfelelő edényzetet használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkezett esetleges sérülésért, a közszolgáltató felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. A szabvány száma az edényen fel van tüntetve.”

Rendszeresített gyűjtőedény típusok:
ῶ 60 l
ῶ 80 l
ῶ 110 l
ῶ 120 l
ῶ 240 l
ῶ 1100 l un. BOBR tartály
ῶ Normál, zárt szabványos konténerek különböző méretben, a szállítással egyeztetve
ῶ „Vertikál” emblémával ellátott gyűjtőzsák (egységes 120 l méret)

Az emblémázott többlethulladékos gyűjtőzsák a szállítás irodájában (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.- ügyfélfogadás: hétfő: 13:00-16:00 és szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00) vehető át, térítés ellenében, melyet a Koordináló szerv, azaz az NHKV Zrt. számláz ki az ingatlanhasználó részére.

Fontos információ

11938474-fast-delivery-truck-icon-on-white-background

  • Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladéktároló edényeket az elszállítás napján reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan előtti közterületre oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze.
  • Téli szállítás alkalmával, ha az edényben elhelyezett hulladék összetömörödött, vagy befagyott, akkor az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.
  • A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést és ürítést végző célgépjárművek berendezésit megrongálhatja.
  • A nem megfelelően kihelyezett kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja! (pl.: túlsúlyos edény (max. 25 kg), forró salak és hamu, építési-bontási törmelék, veszélyes hulladék)

A hulladékbegyűjtő járat elhaladása után kihelyezett edényekért nem áll módunkban gépjárművet visszafordítani illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg!