service

A Kommunál-JUNK Kft. a szállítás ügyfélszolgálatán fogadja azon az ügyfeleket, akik új szerződő partnerek vagy változás bejelentést szeretnének benyújtani a hulladékszállítási szerződésükkel kapcsolatban a Vertikál Nonprofit Zrt., Zöld Bicske Nonprofit Kft. illetve az NHKV Zrt. felé.

Kollégánk készséggel áll az ügyfelek rendelkezésére személyesen minden héten az alábbi időpontokban:

Hétfő: 13:00-16:00

Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00

(Eltérő időpont egyeztetése: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu címen)

Ügyfélfogadás helye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Minden hónap utolsó pénteki napján Csobánka településen 08:00-12:00 között

Ügyfélfogadás helye: Csobánka, Béke út 4. (Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár)

 

Telefonos ügyfélszolgálatunk elérhetősége :

33/737-765

Hétfő: 08:00-12:00

Kedd: 08:00-14:00

Szerda: nincs telefonos ügyintézés

Csütörtök: 08:00-14:00

Péntek: 08:00-11:00

Hulladékszállítási ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Új szolgáltatási szerződés:

  • Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolata.
  • Amennyiben szükséges, önkormányzati igazolás csatolása *

*”A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1a) b): “a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. (1b) Az (1a ) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat  által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.”

 

Megszüntetés bejelentése:

  • Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés felmondása.
  • Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat vagy hagyatéki végzés másolata.
  • Helyi önkormányzat által kiállított lakatlansági igazolás ha szükséges.

 

Szüneteltetés: (maximum 1 évre kérhető)

  • Helyi önkormányzat által kiállított lakatlansági igazolás vagy nullás közüzemi számla.
  • Társasház esetében közös képviselő által kiállított igazolás.

Edényzetváltozás:

  • Új edény vásárlását igazoló számla.
  • Társasház esetében közös képviselő által kiállított igazolás.

Névváltozás:

  • Elhalálozás esetében halotti anyakönyvi kivonat másolata.

 

 

NYOMTATVÁNYOK LETÖLTÉSE

Annavölgy, Bajna, Csobánka, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Pilisborosjenő, Piliscsév, Pilisjászfalu, Pilismarót, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny:

Edényzetváltozás bejelentő adatlap

Használóváltozás bejelentő adatlap

Megszüntetés bejelentő adatlap

Névváltozás bejelentő adatlap

Postacímváltozás bejelentő adatlap

Szolgáltatás visszaállítása

Szüneteltetés bejelentő adatlap

Új fogyasztó bejelentő adatlap

 

Budakalász, Piliscsaba:

Bejelentő adatlap


A közszolgáltatást érintő bármely változás esetén az ingatlan használója 8 naptári napon belül e tényt a közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni, és az ehhez kapcsolódó kötelezettségének (pl. lakcímváltozás, tulajdonos változása, elhalálozás/örökösök, időszakos használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése) eleget tenni.

A szerződés módosítására a felek megállapodása alapján, illetve a vonatkozó jogi szabályozás változására tekintettel a közszolgáltató részéről egyoldalúan bármikor sor kerülhet. A szerződésnek az ingatlanhasználó részéről történő felmondására az ingatlan tulajdonosváltása esetén, gazdálkodási tevékenység megszüntetése esetén kerülhet sor az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozat alapján, a megjelölt jövőbeni időponttól, legfeljebb a bejelentés hónapjának első napjától.