2020. évi hulladéknaptárak letöltése ——> Letöltéshez kattintson ide

Rendeletek, jogszabályok —–> Megtekintéshez kattintson ide


Bejelentő adatlapok:

A hulladékszállítási ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája az Ügyintézés menüpont alatt találhatóak.

Új fogyasztó bejelentő adatlap

Használóváltozás bejelentő adatlap

Szüneteltetés bejelentő adatlap

Szolgáltatás visszaállítása

Postacímváltozás bejelentő adatlap

Névváltozás bejelentő adatlap

Megszüntetés bejelentő adatlap

Edényzetváltozás bejelentő adatlap


A közegészségügyi jogszabályok, valamint a higiénia miatt a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező.

A hulladék összegyűjtése társasházi részeken heti kétszeri alkalommal (bontott elszállítás), egyéb belterületi lakóterületeken heti egyszeri ürítéssel történik, reggel 6 órától este 22 óráig, hétfőtől- péntekig, ünnepnapokon is.

A hulladékmennyiség minimális mértéke ingatlanonként 60 liter/hét. (további szabályozás a szolgáltatási szerződésben)

Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező kommunális hulladékot a közszolgáltató/szállítás szállítóeszközéhez rendszeresített, hitelesített szabvány gyűjtőedényt vagy a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladékos zsákot köteles igénybe venni. (A többlethulladékos zsákok a Kommunál-JUNK Kft. dorogi irodájában igényelhető ügyfélfogadási időben)

 

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány: MSZ EN 840-1:2013 (60 l-80 l-120 l kétkerekű gyűjtőedények)
„Amennyiben az ingatlanhasználó nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak megfelelő edényzetet használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkezett esetleges sérülésért, a közszolgáltató felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. A szabvány száma az edényen fel van tüntetve.”

 Rendszeresített gyűjtőedény típusok:

ῶ 60 l

ῶ 80 l

ῶ 110 l

ῶ 120 l

ῶ 240 l

ῶ 1100 l un. BOBR tartály

ῶ Normál, zárt szabványos konténerek különböző méretben, a szállítással egyeztetve

ῶ „Vertikál” emblémával ellátott gyűjtőzsák (egységes 120 l méret)

 

Az emblémázott többlethulladékos gyűjtőzsák a szállítás irodájában (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.- ügyfélfogadás: hétfő: 13:00-16:00 és szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00) vehető át, térítés ellenében, melyet a Koordináló szerv, azaz az NHKV Zrt. számláz ki az ingatlanhasználó részére.

 

Fontos információ

11938474-fast-delivery-truck-icon-on-white-background

  • Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladéktároló edényeket az elszállítás napján reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan előtti közterületre oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze.

 

  • Téli szállítás alkalmával, ha az edényben elhelyezett hulladék összetömörödött, vagy befagyott, akkor az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.

 

  • A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést és ürítést végző célgépjárművek berendezésit megrongálhatja.
  • A nem megfelelően kihelyezett kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja! (pl.: túlsúlyos edény (max. 25 kg), forró salak és hamu, építési-bontási törmelék, veszélyes hulladék)

 

A hulladékbegyűjtő járat elhaladása után kihelyezett edényekért nem áll módunkban gépjárművet visszafordítani illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg!