Lom hulladékok közé soroljuk a feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű hulladékok – a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében – kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

A lomhulladékokat az ingatlan elé, közterületre szükséges kihelyezni, a szállítási napon reggel 06:00 óráig.

Lomtalanítás feltétele:

  • az ingatlanhasználó rendelkezzen élő szerződéssel
  • a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve
  • ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
  • építési, bontási törmelék/hulladék
  • egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép)
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs, autóalkatrészek (lökhárító, autóülés)
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
  • üveg, vas, fém hulladék

Kihelyezhető mennyiség: maximum 3 m3 (kb. 25-30 db 120 literes zsák)

Társasházak esetében: 1-1,5 m3/lakás

 

2020. december 1-től kérhető előjegyzés a 2021. január-február-március hónapokra

2021. március 1-től kérhető előjegyzés a 2021.  április-május-június hónapokra

2021. június 1-től kérhető előjegyzés a 2021. július-augusztus-szeptember hónapokra

2021. szeptember 1-től kérhető előjegyzés a 2021. október-november-december hónapokra

 

 

A települések önkormányzati rendeletében szerepel az egy évben igénybe vehető lomtalanítási alkalom száma, mely lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.