NHKV Zrt.-Ügyfélszolgálat

NHKV

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@nkhv.hu , info@nhkv.hu

Telefon: 06 1 999 64 64

Posta cím: 1300 Budapest, pf. 333

Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

 

Az NHKV Zrt-hez beérkező leggyakoribb kérdések alapján összeállított válaszok (Kattintson a megtekintésért)

Adatmódosítási igény bejelentése:

Az NHKV Zrt., mint a 2016. április 1-jétől teljesített hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után kiszámlázandó díj jogosultja, a közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait. A fentiek alapján kérjük, hogy a számlázást érintő adatváltozással (pl. név-, cím-, módosítás, fizetési mód változtatás), hulladékszállítással és egyéb technikai jellegű kérdésekkel forduljon továbbra is közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához, ahol készséggel állnak szíves rendelkezésére.

 

Változás bejelentő lapok leadása:

Kommunál-JUNK Kft.– 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00-16:00

Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

 

Változás bejelentő adatlapok feldolgozása/számlainformációk kiadása:

Vertikál Nonprofit Zrt.– 8154 Polgárdi, Bocskai út 39

Telefon: 06-22/576-070 vagy 06-22/399-029

E-mail: penzugy@vertikalrt.hu

 

Számlázási ciklus:

A 2017. évtől a vonatkozó jogszabályok értelmében országosan egységes, negyedéves számlázási ciklust alkalmazunk. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§. (2) bek. értelmében „a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel”.

 

Pótcsekk igény:

Pótcsekk igényét kérjük az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. A megfelelő beazonosításhoz legyen kedves megadni nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája sorszámát, annak hiányában a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási címét, vagy vevő neve és felhasználási hely címe adatokat.

 

Számlamásolat igény:

Számlamásolat igényét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak pontos megjelölésével (vevő -fizető- azonosító és elszámolási időszak) kérjük az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

 

Számlakifogás:

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (ürítések száma, edényzet méret, rongálódása stb.) vonatkozik, kérjük forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához. Egyéb számlakifogással kapcsolatban kérjük írjon az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre.

 

Bemutatkozás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre.

A Koordináló szerv az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) 2016. január 20-án került bejegyzésre a Cégbíróságon.

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

A Koordináló szerv által elérni kívánt célok az állami elvárásokkal összhangban kerültek meghatározásra:

 • egységes, nonprofit, nullszaldós közszolgáltatási rendszer, a Koordináló szerv, az Önkormányzatok, a Közszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők részvételével
 • rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése
 • az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése
 • a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és ellátásának biztosítása, fejlesztésekben történő együttműködés
 • az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése

NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:

 • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
 • meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
 • ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
 • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
 • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
 • a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;
 • kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;
 • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
 • kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket